FRICHS BIO

Miljøvenlig energiproduktion fra biobrændstof


Hos Frichs tænker vi på miljøet. Derfor har vi i samarbejde med Solenia SA og KSW Bioenergie startet et udviklingsprojekt, der fokuserer på miljøvenlig energiproduktion fra biobrændstof.

Udgangspunktet for udviklingsarbejdet er et ønske om at kunne producere el og varme med et konventionelt motor/generator setup, som er optimeret til at køre på en række forskellige biobrændstoffer.


Solenia SA er specialister inden for forgasningsteknologi, og har gennem årene oparbejdet en betydelig viden omkring termisk forgasning af biobrændsler. KSW Bioenergie har i en årrække beskæftiget sig med mange typer flydende biobrændstoffer, og håndteringen af disse. De har bl.a. patent på et behandlingsanlæg til palmeolie, der gør olien mere velegnet til motordrift.


Hos Frichs er vi en gruppe af erfarne motorbyggere, og teknikere, der gennem mange års arbejde med henholdsvis diesel- og gasmotorer, besidder betydelige vidensressourcer indenfor motorkonstruktion, driftsoptimering og installation. Frichs har i sit produktprogram en medium speed heavy duty dieselmotor af eget fabrikat, som danner fundamentet for energiproduktionen.


Målet er at udvikle et modulopbygget system på mellem 500-750 kWe, der drives af en kombination af flydende biobrændstof og forgasningsgas. En sådan dual-fuel løsning giver den store fordel, at der ikke er behov for konventionelle tændrør, da gassen, der er primær brændstof, antændes af det flydende brændstof.


De første tests har vist gode resultater ved kørsel på palmeolie, der er et vanskeligt biobrændstof at anvende, da det kræver en høj temperatur før det bliver tilstrækkeligt flydende til indsprøjtning i motoren. Vi har til kørt ca. 100 timers testkørsel og forbrugt ca. 5000 l olie i vores prøvestand i Horsens, og har opnået fremragende resultater.


I Italien står det første forgasningsanlæg klar, hvor alt lige fra slagteriaffald til træ og hønsemøg kan omdannes til en brændbar gas, der er egnet til motordrift. I løbet af 2009 forventes den første dual-fuel motor at blive leveret til demonstrationsanlægget i Italien, hvorefter de faktiske driftserfaringer skal drive den videre udvikling.


Et af de mulige områder for brug af biobrændsel, der har stort potentiale, er elektrificeringen af afsides beliggende regioner i den tredie verden, for eksempel Afrika. Der findes en række planter med et meget stort olieindhold, hvoraf Jatropha virker mest lovende. Nødderne fra denne plante har en række unikke egenskaber, der gør Jatropha yderst velegnet som energiafgrøde. Jatropha kan gro på marginaljorde, så den ikke fortrænger madafgrøder på gode jorde. Vækstraten er høj og udbyttet stort. Desuden angribes planten ikke af nogen kendte sygdomme.


Da prisen og tilgængeligheden på brændstof ofte er stopklods for en lokal elforsyning, så er Jatropha en oplagt mulighed for at producere brændstoffet lokalt. Dyrkning af energiafgrøder som Jatropha vil kunne skabe nye indtægtskilder for lokale bønder og sikre en bæredygtig udvikling i samfundet, takket være en stabil og miljøvenlig elforsyning. Følg den fortsatte udvikling her på siden.

8700 Horsens

Sverigesvej 14

Call us:

+45 75 64 72 44